Köp- och leveransvillkor


Alla bilder på www.skånskabilder.se är skyddade av copyright enligt upphovsrättslagens regler för bilder. Fotografen och Skånska Bilder* äger ensamrätten till bilderna, för så väl digital som analog användning.

All form av publicering, kopiering eller annan användning av bild får ej ske utan skriftligt tillstånd från Skånska Bilder. Undantaget är kopiering av skissbild från www.skånskabilder.se till annan dator, då bilden endast får användas som arbetsunderlag för skiss. Bild får ej användas i syfte som kan uppfattas som kränkande.

När du köper en bild får du en icke exklusiv rätt att använda den i ett bestämt sammanhang. Äganderätten till den levererade bilden ligger dock alltid kvar hos Skånska Bilder. Om inget annat anges gäller priset för engångspublicering.

Bilden får bara användas i den omfattning som angivits vid köp av bild. Kunden ansvarar för att redovisa korrekta uppgifter kring hur bilden används (användningsområde, tryckupplagor etc). Då kunden har använt bilden bör han/hon skicka en kopia av produkten där bilden ingår till Skånska Bilder per post eller
t ex som pdf.

Vill du återanvända en bild måste du först kontakta Skånska Bilder för att göra en ny överenskommelse om köp/användning.

Inga betydande ändringar får göras i bild utan vårt tillstånd
t ex digital manipulering som ändrar bildens innehåll. Det är däremot tillåtet att utföra beskärningar, färgkorrigeringar, mindre retuscher etc.

Byline med Fotografens namn/Skånska Bilder, skall normalt sättas ut.

Nya exemplar av bild får inte framställas utan att först kontakta Skånska Bilder, oavsett om det sker i tidningar, trycksaker eller som kopior på internet eller intranet. Otillåten publicering debiteras med tre gånger normal bildkostnad och kan även leda till åtal.

Att kopiera en bild till ett annat digitalt system är detsamma som att framställa ett nytt exemplar. Det gäller även vid överföring av en bild från ett digitalt system till ett annat eller vid en utskrift av bilden.

Vårt medgivande till att en bild får tryckas innehåller även tillstånd till en tryckteknisk lagring. Men den lagrade bilden får inte användas i annat sammanhang utan måste avlägsnas efter produktionen.

Den levererade digitala bilden skall raderas efter produktionen om inget annat överenskommits med Skånska Bilder.

Bilder som publiceras på internet/intranet får endast publiceras lågupplöst (max upplösning 900x900 pixlar).

Skånska Bilder svarar inte i något fall för ekonomiska anspråk med anledning av rättigheter eller restriktioner knutna till personer, varumärken eller andra motiv på sålda bilder. Skadeståndsansvaret för Skånska Bilder är alltid begränsat till det för bildanvändandet fakturerade beloppet.

Vid bildleverans från Skånska Bilder åligger det bildbeställaren att göra de eventuella korrigeringar i den digitala bilden som krävs för bästa tryckresultat.

Priser debiteras enligt gällande prislista om inte annat är överenskommet t ex genom lämnad offert.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Mervärdesskatt (moms) tillkommer med 25% samt eventuell leverans-/administrationsavgift.

Efter överenskommelse med Skånska Bilder kan bild köpas som ”royaltyfri bild”. Med detta menas att kunden köper bilden för fri användning. Om det är en reklambyrå eller motsvarande som köper bilden tillfaller rättigheten att använda bilden den kund som reklambyrån köpt bilden för (dvs reklambyrån kan inte använda bilden till olika kunder). En royaltyfri bild får användas och vara åtkomlig för upp till 10 personer i det företag eller organisation som köpt bilden. I övrigt gäller de villkor som anges ovan.

*med Skånska Bilder avses Per Blomberg/EKID.

Priser, foto 1
Priser, foto 2
EKID | org.nr: 6604244639 | info(a.)skanskabilder.se